Ons werk - Landbouw

Projecten NCM

ABS voert - naast de financiële administratie - verschillende projecten uit voor NCM. 

Database Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM)
Onlangs heeft ABS de data van een enquête onder mestverwerkers gestructureerd zodat de uitkomsten vergeleken kunnen worden met een nieuwe enquête onder mestverwerkers. Ook de manier van registreren van de uitkomsten heeft onze dataspecialist geoptimaliseerd. De verkregen informatie wordt nu op de juiste manier in een database geplaatst en zorgt voor een snel en actueel overzicht.

Website NCM uitgebreid met overzicht projecten
Het thema mest wordt in allerlei uiteenlopende projecten onderzocht en gedemonstreerd. Het valt niet altijd mee om helderheid te krijgen in deze wirwar van initiatieven. ABS heeft in samenwerking met NCM gewerkt aan een overzicht en hiervoor is de website aangepast. ABS heeft hiermee een bijdrage geleverd aan een meer gestructureerde aanpak in onderzoek en innovatie en om geboekte resultaten gemakkelijker te kunnen vinden.

Dit team heeft gewerkt aan het project

Breedveld - Speksnijder, ing. J.M.
Jeanette Breedveld - Speksnijder
Communicatieadviseur
Leeuw Msc., R.
Ragna Leeuw
Projectmanager
Swinkels, dr. W.J.C.
Willem Swinkels
Projectcoördinator