Ons werk - Verduurzaming

GFLI Database - The Global Feed LCA Institute (GFLI)

The Global Feed LCA Institute (GFLI) is een samenwerkingsverband van (diervoer)ondernemingen en organisaties. GFLI ontwikkelt een internationale database op basis van de Life Cycle Analysis (LCA) methodiek en deze data wordt ontsloten binnen de agrarische keten om als globale referentiekader te dienen. Door een breedgedragen methodiek is de diervoersector transparant en biedt kansen voor het verlagen van emissies in voederproductie. LCA is een breed geaccepteerde methode om de volledige footprint van een product te bepalen. Dus niet alleen de productie in de fabriek, maar bijvoorbeeld ook teelt, oogst en transport van grondstoffen zoals graan of soja. GFLI werkt samen met ABS aan een aanpak die aansluit bij wereldwijd geaccepteerde principes. Hiermee wordt een betrouwbaar databestand opgebouwd dat ook is te koppelen met andere bestanden die aan dezelfde standaarden voldoen.

ABS is verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van The Global Feed LCA Institute (GFLI), onder andere bestuurlijke werkzaamheden, communicatie, en management. Daarnaast levert ABS ook inhoudelijke bijdrage als deelnemer van de Technical Management Committee (TMC).

Dit team heeft gewerkt aan het project

Leeuw Msc., R.
Ragna Leeuw
Projectmanager
Nobel Msc., L.S.
Laura Nobel
Projectcoördinator