Ons werk - Landbouw

Boer&Burger Brunch Agractie

Op vrijdag 13 december 2019 vond de Boer&Burger Brunch plaats in het centrum van Amsterdam; op de Dam en Rokin. Deze publieksvriendelijke brunch werd georganiseerd door Agractie. Het doel was om verbinding te leggen tussen boer, burger én bestuurders. Er werden gesprekken gevoerd met verschillende partijen en er waren sprekers aanwezig vanuit de agrarische sector. Tijdens de brunch stond 'ontmoet, proef en ontdek' centraal. De wens van Agractie was om de burgers kennis te laten maken met de mensen achter de producten - de boeren - die iedere dag hun voedsel produceren. Door middel van de producten die werden geserveerd tijdens de brunch, de burgers laten ontdekken en proeven hoe het Nederlandse voedsel geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu.

Om deze brunch mogelijk te maken heeft ABS een succesvolle verwervingsactie opgezet. Door middel van het opzetten van een brede mailing met duidelijke communicatie over het doel van de actie en mogelijkheden. ABS onderhield het contact met de sponsoren met als resultaat: 24 organisaties en bedrijven uit de sector die deze succesvolle publieksvriendelijke actie ondersteunden. 

Dit team heeft gewerkt aan het project

Breedveld - Speksnijder, ing. J.M.
Jeanette Breedveld - Speksnijder
PR en communicatie