Arjen  Voortman “Make every goal count"

Arjen Voortman

Directeur

Als directeur probeer ik iedereen te laten ontwikkelen en na te laten denken over eigen keuzes. Door middel van zaken aan elkaar te verbinden, kritische vragen te stellen maar wel altijd met het idee om het beter te doen of op te lossen wil ik met het team de doelen van het bedrijf en onze klanten behalen. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast voer ik voor sommige projecten ook de werkzaamheden uit als projectmanager. Een gevarieerd pallet. Maar belangrijk vind ik dat we het samen doen en gezamenlijk tot resultaten komen, dat geeft mij energie! Als directeur wil ik een verbindende factor zijn tussen het team maar ook tussen klanten en het bedrijf ABS.