Thema

Landbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. In Nederland komen er momenteel grote vraagstukken op de landbouw af. De maatschappelijke aandacht is groot en de vele uitdagingen op het gebied van dierwelzijn, biodiversiteit, klimaat en emissies worden steeds groter. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt naar een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Bij kringlooplandbouw is het doel om waardevol voedsel te produceren met zo min mogelijk effecten op natuur, milieu en klimaat. Circulair, korte keten en regionaal zijn veel gehoorde termen. Maar wat betekent dat voor een bedrijf dat actief is in de agrarische keten? Welk verdienmodel hoort hierbij? Met onze servicegerichte dienstverlening werken wij aan een transparante en toekomstbestendige agrarische sector. Het samenbrengen van netwerken en toepassen van opgedane ervaringen zorgt ervoor dat onze klanten hun bedrijfsvoering optimaal kunnen uitvoeren.

Landbouw projecten