Thema

Goed werkgeverschap

Het is voor alle bedrijven belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid op de werkvloer. Iedere werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een ‘goede werkgever' te zijn. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Een goed arbeidsomstandighedenbeleid zorgt ervoor dat veilig werken structureel op de agenda staat. Het is voor bedrijven vaak niet eenvoudig om te voldoen aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden. ABS verzorgt bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken. Een onafhankelijk adviseur bekijkt tijdens zijn bezoek hoe arbo (bijvoorbeeld RI&E en Atex) en cao-afspraken (Orba en subsidies) zijn geregeld en stelt aan de hand van bovengenoemde zaken een rapportage op. De rapportage kan alleen worden ingezien door de adviseur en door de organisatie waar het bedrijfsbezoek heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze rapportage geeft de adviseur een advies. 

Daarnaast verzorgt ABS de uitgave van een magazine dat gaat over arbozaken en veiligheid op de werkvloer, speciaal voor werknemers. Het doel van het magazine is om de kennis van werknemers te verbreden en de veiligheid in de sector te bevorderen.

Goed werkgeverschap projecten