Thema

Verduurzaming

De Nederlandse agrarische sector bewijst keer op keer dat zij met haar innovatiekracht een voorbeeld is in de wereld. Het thema verduurzaming is dan ook niks nieuws voor deze sector, maar toch wordt er meer gevraagd op het gebied van verduurzaming. Maatschappelijke organisaties en consumenten vragen steeds vaker om informatie over de milieudruk van een product. De productie van voedsel heeft een grote impact op het milieu. Er wordt onder andere energie gebruikt voor het transport van producten, de fabricage van kunstmest en het drogen van grondstoffen. Voor de diervoersector zijn betrouwbare data over verduurzaming van levensbelang. Niet alleen is het daarmee mogelijk om eigen processen te verbeteren, maar kan de sector ook beter duidelijk maken welk effect bepaalde maatregelen hebben op de footprint. The Global Feed LCA Institute (GFLI) is een samenwerkingsverband van (dier-voer)ondernemingen en organisaties. GFLI ontwikkelt een internationale database op basis van de Life Cycle Analysis (LCA) methodiek en deze data wordt ontsloten binnen de agrarische keten. LCA is een breed geaccepteerde methode om de volledige footprint van een product te bepalen. Dus niet alleen de productie in de fabriek, maar bijvoorbeeld ook teelt, oogst en transport van grondstoffen zoals graan of soja. GFLI werkt samen met ABS aan een aanpak die aansluit bij wereldwijd geaccepteerde principes. Hiermee wordt een betrouwbaar databestand opgebouwd dat ook is te koppelen met andere bestanden die aan dezelfde standaarden voldoen.
Alleen gezamenlijk kunnen de doelen worden behaald. ABS helpt haar klanten hun duurzaamheidsdoelen te behalen door middel van adviezen, de uitvoering van projecten en het begeleiden van processen. Daarnaast kunnen bedrijven ook bij ABS terecht voor het aankoopproces van duurzaamheidscertificaten zoals RTRS en RSPO.

Verduurzaming projecten