40b3e532 b98f 4a77 be5e ab5c606a98ec aspect ratio 1000 700

ABS haalt kennis in Parijs

ABS is voor klanten/opdrachtgevers actief met diverse projecten op basis van data (cijfers & feiten), maar ook op het gebied van LCA’s en de footprint van (dierlijke) ketens. 

Voor ABS was het daarom een bijzondere gelegenheid om op persoonlijke uitnodiging bij de OECD (of: OESO) in Parijs een aantal meetings bij te wonen. Op basis van onze expertise en de projecten die wij uitvoeren hebben wij inzichten mogen krijgen in de ‘agricultural outlook’ van OECD/FAO. Hierin is een mooie, met data onderbouwde, reflectie zichtbaar op de mondiale en regionale trends en ontwikkelingen rond vee, vlees, de consumptie, eiwitbehoeftes en milieudruk. 

Op het terrein van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn wij meegenomen in de wereld van Due Dilligence. De OECD is dé internationale organisatie waarin 38 landen samenwerken op het gebied van economische ontwikkelingen, waaronder uiteraard ook Nederland. Daarnaast speelt de organisatie een belangrijke rol als klankbord voor o.a. de Europese Commissie, mede door het unieke internationale platform en de inhoudelijke kennis en expertise. De organisatie heeft zicht op internationale afspraken rond verdere verduurzaming en ingezette beleidsinstrumenten op nationaal niveau. Deze instrumenten zijn gericht op – in OECD-termen – standaarden voor een beter bestaan, waardoor uniformiteit en haalbaarheid goed kunnen worden getoetst.

Voor ABS was het inspirerend én erg nuttig om in Parijs met een aantal deskundigen van de OECD persoonlijk kennis te maken, en om het contact en de informatie-uitwisseling ook een goed vervolg te kunnen gaan geven. De communicatie vanuit de OECD richting het bedrijfsleven, loopt in Nederland vooral via RVO, kan nog wat meer aandacht krijgen. Wij nemen dit zeker mee in ons netwerk.Voor meer informatie over Due Dilligence op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mvo/buitenland/due-diligence-6-stappen

Vanuit onze expertise zien wij hier een mooie rol om verder bij te dragen aan het goed informeren van onze klanten over bestaande informatiebronnen. Voor ons team met projectmanagers is deze dag vooral een belangrijke herinnering om bewust te zijn van de initiatieven en aan te sluiten bij mondiale standaarden. Uniformiteit en meetbaarheid zullen de komende jaren alleen maar belangrijker worden.

Bron: Agribusiness Service BV

Scroll naar boven