Missie en visie

ABS is dienstverlener en adviseur in de agrarische sector

Agribusiness Service BV (ABS) is dienstverlener en adviseur voor organisaties en bedrijven die actief zijn in de agrarische sector. Met een team van professionals biedt ABS verschillende expertises aan.

Ambitie

ABS ambieert om de toonaangevende dienstverlener en adviseur te zijn voor organisaties en bedrijven die actief zijn in de dynamische agrarische sector.

Visie

Door zowel maatschappelijke als financiële druk verwachten wij een verschuiving in de agrarische sector. Bedrijven zoeken naar unieke marktconcepten om zich te blijven onderscheiden. Dit zorgt voor een overvloed aan keuze voor (eind)afnemers.
Wij voorzien een sector waar integrale samenwerking tussen schakels in de keten standaard wordt. Het proces is transparanter en wordt door objectieve data gedreven. Om (eind)afnemers te binden is informeren over milieu en maatschappelijke impact essentieel. Partijen die zich hiermee profileren zijn nu koplopers maar wij verwachten dat dit binnen drie jaar een voorwaarde is om te kunnen blijven acteren in de sector.

Missie

Met onze servicegerichte dienstverlening werken wij aan een transparante en toekomstbestendige agrarische sector. Het samenbrengen van netwerken en toepassen van opgedane ervaringen zorgt ervoor dat onze klanten hun bedrijfsvoering optimaal kunnen uitvoeren.

Kernwaarden

  • Klantgericht: met onze toewijding en betrokkenheid bieden wij de beste service. ABS adviseert proactief haar klanten. Wij bouwen aan onderling vertrouwen als basis voor langdurige klantrelaties.
  • Deskundig: door ervaring en ons netwerk kunnen wij op uw vakgebied de juiste expertise bieden.
  • Flexibel: door onze veelzijdige dienstverlening passen wij ons gemakkelijk aan klantwensen en complexe marktveranderingen aan.
Scroll naar boven