Tijdlijn ABS

Hoe is ABS ontstaan?

Wij nemen je graag mee door de korte geschiedenis van ABS vanaf de oprichting in 2014 naar de verzelfstandiging van ABS in 2021.

2014

Oprichting

In maart 2014 is Nevedi Services opgericht door Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) met het oog op het bedienen van de vraagstukken mede ontstaan na het wegvallen van de Productschappen.

Een aantal medewerkers zijn vanuit Nevedi bij Nevedi Services terecht gekomen en zorgden vanuit deze constructie voor advies en support bij Nevedi en andere organisaties waar zij al werk voor deden.

2014

2016

Ontstaan ABS

Tijdens de eerste jaren lag de focus op het aantrekken van nieuwe klanten die actief zijn binnen de keten van diervoeders.

logo agribusiness service

Om de positionering breder te trekken wordt in 2016 de naam van de BV gewijzigd naar Agribusiness Service BV (ABS). Hiermee wordt invulling gegeven aan een meer neutrale positie binnen de markt, wat meer mogelijkheden biedt in het faciliteren van projecten buiten de diervoedersector.

2016

2018

Professionalisering

In de jaren 2016 tot en met 2018 is er sprake van een groei en wens dat de neutrale rol nog duidelijker naar voren komt. Dit leidt tot een flinke uitbreidings- en professionaliseringsslag in 2019. Het jaar 2019 heeft als hoogtepunten dat het aantal werkzame mensen binnen ABS op tien uitkomt en dat er steeds meer partijen het bedrijf zien als betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardige dienstverlener.

2018

2021

Verzelfstandiging ABS

Door de groei en daarbij horende kansen in de markt besluit Nevedi in 2021 afstand te doen van de aandelen ABS middels een Management Buy-out. Daarmee wordt geformaliseerd dat ABS per 1 januari 2021 als volledig zelfstandig en daarmee neutraal opererende dienstverlener de markt op kan.

arjen voortman agribusiness service zelfstandig

2021

2022

En verder…

Met waardering voor de bestaande relaties ligt de focus op het verder uitbreiden van de klantenportefeuille om daarmee richting de toekomst een betrouwbare partner te blijven. We blijven ons dan in de toekomst ook focussen op een goede dienstverlening met oog op een fijne werksfeer, het maken van impact en het bereiken van de gestelde doelstellingen.

2022

Scroll naar boven