Log in op onze servicepagina’s met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Klanten



European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC)

De European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) is opgericht in 1959 en is de enige onafhankelijke woordvoerder van de Europese diervoederindustrie. Bij FEFAC zijn zowel nationale verenigingen van EU-lidstaten als waarnemende leden uit derde landen aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website van FEFAC.

Global Feed LCA Institute (GFLI)

The Global Feed LCA Institute (GFLI) is an independent animal nutrition and food industry institute with the purpose of developing a publicly available Animal Nutrition Life Cycle Analysis (LCA) database and tool to support meaningful environmental assessment of animal nutrition products and stimulate continuous improvement of the environmental performance in the animal nutrition and food industry.

Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM)

NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht. NCM draagt bij aan een circulaire landbouw en hierdoor wordt de agrarische sector duurzamer en concurrerender.

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)

Als brancheorganisatie behartigt Nevedi de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. Ruim 100 diervoederbedrijven en voerleveranciers zijn bij Nevedi aangesloten. Het verenigingsbureau van Nevedi is gevestigd in Rijswijk. Meer informatie is te vinden op de website van Nevedi

Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten (Hisfa)

Hisfa is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten. Bij Hisfa zijn ruim 100 fouragebedrijven aangesloten. Meer informatie te vinden op de website van Hisfa

Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven

Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven is eind 2011 opgericht door FNV, CNV Vakmensen, De Unie en Nevedi. Het Sociaal Fonds is er voor iedereen die onder de werkingssfeer van de Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven valt. Meer informatie vindt u op de website van het Sociaal Fonds

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD)

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) heeft het doel om studenten te stimuleren om tijdens hun agrarische studie zich te specialiseren in diervoeding. Stichting BSD selecteert elk jaar studenten die in aanmerking komen voor een studiebeurs. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting BSD.

Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN)

De Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN) is eind 2014 opgericht met als doel het bevorderen en laten uitvoeren van precompetitief diervoederonderzoek. De Vereniging telt 9 leden waaronder 3 consortia van bedrijven. In 2015 en 2016 is de onderzoekportefeuille van de VDN nog in zijn geheel gericht op de twee grote PPS-en (Publiek Private Samenwerking) FeedforFoodure en Breed&Feed4Food. Zie voor meer informatie de pagina van de VDN.