Cursussen

Ons werk - Goed werkgeverschap

De agrarische sector is continue in ontwikkeling. Als bedrijf is het dan ook belangrijk om niet stil te staan maar te zorgen dat de kennis van u en uw medewerkers actueel blijft. ABS verzorgt daarom ook cursussen voor haar klanten. Van brainstormen over het thema, het zoeken naar een geschikte docent tot aan het zoeken naar de juiste locatie. Naast fysieke cursussen zijn er ook mogelijkheden om de cursussen digitaal te organiseren. Ook zorgen wij dat het naar wensen verloopt.

Voorbeelden van cursussen die door ABS zijn georganiseerd:

  • Cursus actualiteitendag: de deelnemers werden tijdens de eerste editie van deze cursus bijgepraat over de ontwikkelingen inzake arbeidsveiligheid. Inspectie SZW gaf een inleiding over hoe een bedrijfsinspectie verloopt. Ook kregen de deelnemers een toelichting op het gebied van explosieveiligheid door een deskundige.
  • Riskmanagement course of USSEC & INTL FCStone: tijdens deze Engelstalige cursus werd onder andere ingegaan op het identificeren van concurrentievoordeel bij het bouwen van afdekkingsstrategieën in lijn met conservatieve risicomanagementprogramma’s. Ook werd een uitleg gegeven over het ontwikkelen van een proactieve risicobeheersingsportefeuille. Ook een aantal Real-time case studies – theorie vertalen naar de praktijk – was onderdeel van deze cursus.
  • Cursus Arbeidsrisico betreden besloten ruimtes: tijdens deze cursus kregen de cursisten praktische inzichten over het betreden van besloten ruimtes. Het betreden van besloten ruimtes is risicovol wanneer dit niet volgens juiste procedures wordt uitgevoerd. Bij besloten ruimtes kan gedacht worden aan silo’s, mengers en koelers. Tijdens deze cursus werd theorie met praktijk gekoppeld. Een adviseur Arbo en veiligheid startte met het theoretische gedeelte en daarna volgende een demonstratie in de praktijk.

Terugkerende cursussen:

  • Cursus preventiemedewerker: het is wettelijk verplicht om een preventiemedewerker in dienst te hebben. Het doel van de cursus is om aan de hand van casuïstiek en opdrachten de kennis van aankomende en huidige preventiemedewerkers op te frissen. Maar de cursus kan uiteraard worden bijgewoond door iedereen die geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en preventie in de diervoederbranche.
  • Cursus RI&E: de risico-inventarisatie & evaluatie (R&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Om die reden is het van belang om eens in de paar jaar de (bestaande) RI&E door te lopen en te bekijken of er nog verbeterpunten zijn. Tijdens de cursus krijgen de cursisten een korte inleiding over de RI&E en de Arbowet, worden actuele wijzigingen in de branche-RI&E besproken. Daarnaast wordt toegelicht hoe het branche-RI&E-instrument gebruikt kan worden en uitgelegd hoe je bepaalde onderwerpen beoordeelt aan de hand van voorbeeldsituaties en foto’s.

Dit team heeft gewerkt aan het project

Scroll naar boven