Database Nederlands Centrum Mestverwaarding

Ons werk - Projectmanagement

Jaarlijks houdt het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM) een enquête onder de Nederlandse mestverwerkers. ABS is gevraagd om mee te denken aan de opzet van de enquête en het structureren en verwerken van de gegevens.

De enquêteurs van NCM hebben hierdoor een simpele en overzichtelijke interface gekregen waar ze de gegevens van de bedrijven in kunnen invullen. Achter deze interface zit een gestructureerde database waarin de data geplaatst wordt. Dit maakt het mogelijk om een snel en actueel overzicht te genereren. Voordeel hiervan is, dat de gegevens van het huidige jaar snel vergeleken kunnen worden met de voorgaande enquêtes onder mestverwerkers. ABS heeft hiermee een bijdrage geleverd aan een meer gestructureerde aanpak van data aanlevering en verwerking en NCM is in staat gesteld om sneller te werken en gemakkelijker resultaten te verkrijgen.

Dit team heeft gewerkt aan het project

Scroll naar boven