Dienstverlening RI&E

Ons werk - Goed werkgeverschap

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Ieder bedrijf met personeel hoort een actuele RI&E en plan van aanpak te hebben. Het advies is regelmatig of eens in de paar jaar de RI&E te doorlopen met een deskundige om te bekijken of er nog verbeterpunten zijn.

Toetsing van de RI&E is vereist wanneer uw bedrijf gezien het aantal, oftewel meer dan 25,  medewerkers onder de verplichting daartoe valt. Bij het gebruik van goedgekeurde en erkende branche RI&E-instrumenten is de toetsing voor bedrijven tot en met 25 medewerkers niet vereist, maar wordt wel geadviseerd. Een voorbeeld hiervan is de branche-RI&E voor de Graanbe- en verwerkende sector. Gebruik van dit instrument (inlogcode) is gratis voor bedrijven die afdragen aan de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (SFGB). Andere bedrijven kunnen tegen betaling een inlogcode aanvragen.

Bedrijven kunnen bij ABS terecht voor de ondersteuning bij het invullen/maken van de RI&E. Een deskundige vult samen met u de RI&E in tijdens een bezoek aan uw bedrijf. De deskundige is een onafhankelijke gecertificeerde ‘kerndeskundige’, is bevoegd de RI&E te toetsen conform de Arbowet en heeft specifieke kennis van de sector.

Dienstverlening optie A (ondersteuning en toetsing RI&E)

Ondersteuning bij het opstellen van de RI&E.

Kosten: € 1600,- ex. BTW voor Nevedi leden die in bezit zijn van een branche RI&E inlogcode;
Kosten: € 2100,- ex. BTW* voor Nevedi leden die niet in bezit zijn van een branche RI&E inlogcode;
Kosten: € 2300,- ex. BTW* voor niet Nevedi leden.

* Een branche RI&E inlogcode is bij de prijs inbegrepen.

De reiskosten bedragen 0,54 ct/km en worden in rekening gebracht conform nacalculatie.

Werkzaamheden
Uw bedrijf wordt bezocht. Afgezien van enig voor- en/of nawerk door uw bedrijf is twee dagdelen ondersteuning door de deskundige doorgaans voldoende om de RI&E af te kunnen ronden. Ook zal de deskundige een aantal aanbevelingen geven.

Dienstverlening optie B (toetsing RI&E)

Alleen toetsing RI&E instrument inclusief kort bedrijfsbezoek ten behoeve van de toetsing. Bedrijven dienen zelf in bezit te zijn van een ingevulde branche RI&E. Een branche RI&E inlogcode is niet bij de prijs inbegrepen.

Kosten: € 725,- ex. BTW per toetsing voor Nevedi leden;
Kosten: € 850,- ex. BTW per toetsing voor niet Nevedi leden.

De reiskosten bedragen 0,54 ct/km en worden in rekening gebracht conform nacalculatie.

Werkzaamheden
Uw bedrijf wordt bezocht door de kerndeskundige. De kerndeskundige toetst de volledigheid van de RI&E, of daarbij de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen gehanteerd zijn.

Dienstverlening optie C (aanvullende dienstverlening)

Wanneer er behoefte is aan advies of ondersteuning van de deskundige, bijvoorbeeld bij het opstellen of uitvoering plan van aanpak, dan kan dit tegen de geldende tarieven. Dit is een aanvullende optie. Uw bedrijf wordt (eventueel) bezocht door de deskundige wanneer er behoefte is aan advies of ondersteuning.

Kosten: € 750,- ex. BTW per dagdeel voor Nevedi leden.
Kosten: € 850,- ex. BTW per dagdeel voor niet Nevedi leden.

De reiskosten bedragen 0,54 ct/km en worden in rekening gebracht conform nacalculatie.

Dit team heeft gewerkt aan het project

Scroll naar boven