GFLI Branded data pilot

Ons werk - Projectmanagement

Voor het Global Feed LCA Institute (GFLI) heeft ABS een pilot gestart voor het testen van een methodologie ter inclusie van merkproducten binnen lifecycle assessment (LCA) berekeningen. De GFLI database bestaat nu alleen uit cijfers van voeringrediënten op sectoraal en regionaal niveau. Er is binnen het bedrijfsleven een stijgende vraag naar het inzichtelijk brengen van bedrijfs- en merkproduct-specifieke emissies. Vanuit de vraagstukken verkregen van voerbedrijven is de pilot gestart.

ABS organiseert het gehele proces, zoals het contact met (potentiële) deelnemers en relevante partners, het opzetten van een draft methodologie en de procedure van het testen. Voor de pilot wordt ook een inhoudelijke bijdrage geleverd binnen de discussies over de methodologische overwegingen binnen de Technische Management Committee (TMC) van GFLI. De pilot loopt in 2022, met de evaluatie op het einde ter bespreking van het accepteren van de methodologie voor merkproducten.

 

Dit team heeft gewerkt aan het project

Scroll naar boven