Kringloopwijzer

Ons werk - Landbouw

In de (inter)nationale zuivelmarkt ziet men een toenemende vraag naar klimaatvriendelijke producten. De zuivelondernemingen hebben hun eigen duurzaamheidsprogramma’s waarin zij op eigen wijze veehouders op onder andere broeikasgassen stimuleren. Voor ieder van deze ontwikkelingen is het steeds belangrijker om als melkveehouderij te kunnen ‘bewijzen’ welke vooruitgang er wordt geboekt op de reductie van broeikasgassen. Om invulling te geven aan bovengenoemde maakt de Nederlandse melkveesector gebruik van een bedrijfsspecifieke Carbon Footprint (CFP) en methaanemissie berekening voor diervoeders. Dit is ingerekend in het datasysteem van de KringloopWijzer. Daartoe is een grondstoffen database opgezet, welke jaarlijks wordt doorontwikkeld. ABS coördineert deze doorontwikkeling en zorgt ervoor dat er een vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk zodat onze klanten op de juiste manier de uitvoering in de praktijk kunnen realiseren.

Naast de KringloopWijzer wordt er ook naar een bredere toepassing gekeken, de milieu-emissies van diervoeders is niet alleen van belang in de melkveehouderij maar in de gehele diervoederketen. Belangrijk uitgangspunt is dat de Carbon Footprint (CFP) berekening uiteindelijk Product Environment Footprint (PEF) compliant zijn, deze standaard wordt door veel afnemers als garantie gezien voor een uniforme en geborgde CFP-doorrekening. Om dit te bereiken zal data uiteindelijk volgens de methode opgesteld door Global Feed LCI Institute (GFLI) berekend en toegepast worden. GFLI ontwikkelt een database welke volgens de regels beschreven in de Product Environmental Footprint Category Rule (PEFCR) Feed en de FAO LEAP guidelines is samengesteld. ABS zorgt ervoor dat de diervoedersector milieu-emissies volgens deze methodiek kunnen toepassen met doel inzicht krijgen in, én het toepassen van de milieu-effecten van diervoeders, zoals de CFP.

Dit team heeft gewerkt aan het project

Scroll naar boven