Archieven: Projecten

Projecten

project nationale en internationale excursies agribusiness service

Excursie voor Europese fouragehandelaren

ABS heeft inmiddels jaren ervaring met het organiseren van nationale en internationale excursies. Een breed palet aan activiteiten is mogelijk tijdens deze excursies. ABS zorgt voor kwaliteit, maatwerk en ontzorgt.

project poster nevedi agribusiness service

Nevedi poster ‘Wat eten dieren op de boerderij?’

ABS heeft samen met haar klant Nevedi de poster ‘Wat eten dieren op de boerderij?’ ontwikkeld. Voor dit project heeft ABS het hele proces gecoördineerd. Dat houdt in dat ABS continue het proces bewaakt van begin tot eind.

project nieuwe huisstijl ontwikkelen agribusiness service

Nieuwe huisstijl ontwikkelen

Voor het 10-jarige jubileum van Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) is ABS gevraagd om een nieuw logo en huisstijl te ontwikkelen. Hierbij heeft het PR & communicatieteam gekeken naar het doel van de stichting en welke uitstraling daarbij past.

projecten ncm agribusiness service

Database Nederlands Centrum Mestverwaarding

Jaarlijks houdt het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM) een enquête onder de Nederlandse mestverwerkers. ABS is gevraagd om mee te denken aan de opzet van de enquête en het structureren en verwerken van de gegevens.

project rapportage duurzame inzetbaarheid agribusiness service

Rapportage Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Cao-partijen hebben een verzoek neergelegd bij Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds) om te inventariseren wat werkgevers en werknemers weten over Duurzame Inzetbaarheid (DI). Sociaal Fonds heeft ABS gevraagd om een enquête DI te ontwikkelen.

projecten bedrijfsvideo hisfa agribusiness service

Bedrijfsvideo Hisfa

Voor het 70-jarig bestaan van Hisfa – de vereniging voor de fouragehandel – is een mooie bedrijfsfilm gemaakt. In deze video wordt uitgelegd wat Hisfa precies doet en waar zij voor staat. Ook komen leden aan het woord en geven zij een toelichting waarom zij lid zijn en wat Hisfa hen brengt.

project sectorstatistieken agribusiness service

Sectorstatistieken

In opdracht van een van haar klanten stelt ABS enquêtes op voor bedrijven en in een op maat  databank wordt alle data verzameld. ABS beheert en bewaakt de databank. Zodra alle gegevens zijn verzameld via de enquêtes, worden de cijfers geanalyseerd en levert ABS een gedetailleerd overzicht aan bij de betreffende klant.

Scroll naar boven